مزیت شعبه

مزیت شعب بادپا

اولین شرکت حمل و نقلی

بادپا با ۲۴ سال سابقه در حوزه حمل و نقل دورن شهری به عنوان اولین شرکت در این حوزه می باشد

بیمه راکبین

امکان بیمه تامین اجتماعی برای راکبین فعال در شعبه

مرکز تماس ۸۲۸۲

مرکز تماس ۸۲۸۲ تا ساعت ۹ شب آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشد

ارائه خدمات رفاهی

استفاده از امکانات رفاهی برای راکبین و خانواده های آنان

ارائه زیر ساخت نرم افزاری

استفاده از زیرساخت نرم افزاری بادپا جهت مدیریت سفارشات روزانه

بیمه مرسولات

تمامی مرسولات در بادپا به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیمه می باشند

شرایط دریافت شعبه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

مزیت شعب بادپا

اولین شرکت حمل و نقلی

بادپا با ۲۴ سال سابقه در حوزه حمل و نقل دورن شهری به عنوان اولین شرکت در این حوزه می باشد

بیمه راکبین

امکان بیمه تامین اجتماعی برای راکبین فعال در شعبه

مرکز تماس ۸۲۸۲

مرکز تماس ۸۲۸۲ تا ساعت ۹ شب آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشد

ارائه خدمات رفاهی

استفاده از امکانات رفاهی برای راکبین و خانواده های آنان

ارائه زیر ساخت نرم افزاری

استفاده از زیرساخت نرم افزاری بادپا جهت مدیریت سفارشات روزانه

بیمه مرسولات

تمامی مرسولات در بادپا به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیمه می باشند

شرایط دریافت شعبه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

جهت استفاده از خدمات بادپا کلیک کنید

ارائه بیش از 7 نوع خدمت اصلی در اپلیکیشن بادپا

ثبت نام