مزیت ایستگاه

مزیت ایستگاه های بادپا

فضای کسب و کار

قراردادن فضای کافی جهت انجام امور پیک

موقعیت جغرافیایی مناسب

استقرار ایستگاه ها در مناطق پر رفت و آمد

در اختیار قراردادن امکانات

دارای امکاناتی نظری (خط تلفن ، جای پارک حاشیه ای ، برق ، اینترنت و …)

مقرون به صرفه

مقرون به صرفه بودن تهیه فضا جهت انجام امور پیک

ارائه زیر ساخت نرم افزاری

استفاده از زیرساخت نرم افزاری بادپا جهت مدیریت سفارشات روزانه

بیمه مرسولات

تمامی مرسولات در بادپا به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیمه می باشند

شرایط دریافت ایستگاه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

مزیت ایستگاه های بادپا

فضای کسب و کار

قراردادن فضای کافی جهت انجام امور پیک

موقعیت جغرافیایی مناسب

استقرار ایستگاه ها در مناطق پر رفت و آمد

در اختیار قراردادن امکانات

دارای امکاناتی نظری (خط تلفن ، جای پارک حاشیه ای ، برق ، اینترنت و …)

مقرون به صرفه

مقرون به صرفه بودن تهیه فضا جهت انجام امور پیک

ارائه زیر ساخت نرم افزاری

استفاده از زیرساخت نرم افزاری بادپا جهت مدیریت سفارشات روزانه

بیمه مرسولات

تمامی مرسولات در بادپا به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیمه می باشند

شرایط دریافت ایستگاه

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
 • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
 • سه قطعه عکس
 • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
 • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

جهت استفاده از خدمات بادپا کلیک کنید

ارائه بیش از 7 نوع خدمت اصلی در اپلیکیشن بادپا

ثبت نام