درخواست نمایندگی

نحوه دریافت نمایندگی بادپا

پیک بادپا به عنون اولین شرک حمل و نقل درون شهری در کشور با اعطای نمایندگی در دو نوع ایستگاه و شعبه(دریافت لایسنس فعالیت) راه اندازی کسب و کار برای افراد مشتاق را آسان تر نموده است

ایستگاه :

کانکس های حمل و نقل موجود در شهر که مالکیت آن ها با بادپا می باشد این کانکس ها در متراژ های ۱۰ متری و در موقعیت های پر رفت و آمد واقع گردیده است که از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

شعبه :

در صورتی که دارای دفتر اداری یا تجاری هستید و می خواهید جهت اخذ مجوز پیک اقدام نمایید با تکمیل فرم در قسمت زیر و یا تماس با واحد امور شعب شرکت نسبت به دریافت مجوز نمایندگی پیک بادپا اقدام و از مزایای ویژه آن بهره مند شوید

شرایط دریافت ایستگاه

شرایط دریافت ایستگاه و تکمیل فرم ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کلیک کنید

Image Description

شرایط دریافت شعبه

شرایط دریافت شعبه و تکمیل فرم ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کلیک کنید

Image Description

فراخوان محدود اعطای نمایندگی بادپا

ویژه بازنشستگان و خانواده کارکنان شهرداری تهران

کلیک کنید

Image Description

نحوه دریافت نمایندگی بادپا

پیک بادپا به عنون اولین شرک حمل و نقل درون شهری در کشور با اعطای نمایندگی در دو نوع ایستگاه و شعبه(دریافت لایسنس فعالیت) راه اندازی کسب و کار برای افراد مشتاق را آسان تر نموده است

ایستگاه :

کانکس های حمل و نقل موجود در شهر که مالکیت آن ها با بادپا می باشد این کانکس ها در متراژ های ۱۰ متری و در موقعیت های پر رفت و آمد واقع گردیده است که از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

شعبه :

در صورتی که دارای دفتر اداری یا تجاری هستید و می خواهید جهت اخذ مجوز پیک اقدام نمایید با تکمیل فرم در قسمت زیر و یا تماس با واحد امور شعب شرکت نسبت به دریافت مجوز نمایندگی پیک بادپا اقدام و از مزایای ویژه آن بهره مند شوید

شرایط دریافت ایستگاه

شرایط دریافت ایستگاه و تکمیل فرم ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کلیک کنید

Image Description

شرایط دریافت شعبه

شرایط دریافت شعبه و تکمیل فرم ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

کلیک کنید

Image Description

فراخوان محدود اعطای نمایندگی بادپا

ویژه بازنشستگان و خانواده کارکنان شهرداری تهران

کلیک کنید

Image Description

جهت استفاده از خدمات بادپا کلیک کنید

ارائه بیش از 7 نوع خدمت اصلی در اپلیکیشن بادپا

ثبت نام