شرکت هواپیمایی ایرا ن ایر

پروژه ها

ارسال مرسولات مشتریان هواپیمایی ایران ایر توسط پیک بادپا

 

.هواپیمایی ایران ایر یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های حمل‌ونقل هوایی در جهان می باشد

پذیرش و ارسال محمولات با مراجعه به بخش خدمات بار مرکزی در محل فرودگاه و یا دفاتر و نمایندگی های خدمات بار ایران ایر  در سطح شهر و استانهای دیگر انجام می پذیرد. که توزیع بار در سطح شهر تهران  توسط پیک بادپا صورت می پذیرد .