شرکت هواپیمایی آسمان

پروژه ها

ارسال مرسولات مشتریان هواپیمایی  آسمان  توسط پیک بادپا

شرکت هواپیمایی آسمان مفتخر است در زمینه پذیرش و ارسال بار داخلی و خارجی ، خدمات به مشتریان ارائه نماید .

پذیرش و ارسال محمولات با مراجعه به بخش خدمات بار مرکزی در محل فرودگاه و یا دفاتر و نمایندگی های خدمات بار آسمان در سطح شهر و استانهای دیگر انجام می پذیرد. که توزیع بار در سطح شهر تهران  توسط پیک بادپا صورت می پذیرد .