با اولین تماس تلفنی، راکبین  به محل فرستنده مراجعه نموده و پس از ارائه رسیدچاپی پیک بادپا ،  کالا را دریافت نموده  ومحموله با نهایت دقت در کوتاه ترین زمان ممکن در محل گیرنده در هر نقطه از کشور تحویل می گردد. (دریافت هزینه ارسال بنا  به درخواست مشتری  انجام می پذیرد.  نقدی یا پس کرایه )