برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

پیک موتوری و لوازم همراه آن

برای اینکه بعضی از شغل ها را شروع کنیم نیاز به یکسری لوازم است شغل پیک موتوری از آن دسته از شغل هایی است که برای شروع و انجام آن نیاز به لوازم دارد در این پست قرار است به معرفی و برسی لوازم مورد نیاز یک پیک موتوری بپردازیم

کلاه کاسکت

اولین و مهمتیرن فاکتور برای موتور سواران کلاه کاسکت است چرا که موتور یک وسیله بدون حفاظ است و خطر تصادف موتور سواران را تهدید می کند چه بسا که موتور سوار پیک باشد خطر تهدید دو برابر است چون که بیشتر از موتور سوار های دیگر در خیابان ها حضور دارند و موتور سوار با گذاشتن کلاه کاسکت می تواند از خود حفاظت کند و امنیت موتور سواری را بالا می برد.

ترک بند

ترک بند وسیله است که برای بعضی از موتور ها نیاز است و بعضی دیگر نیازی ندارد به طور مثال موتور های جدید که حالت اسپورت نصب ترک بند بر روی آن ها غیر ممکن است و موتور های دیگر از قبیل خانواده CG-125 به ترک بند نیاز دارند و ترک بند  فقط برای نصب ترموباکس نیست و بعضی از موتور  سوار ها برای حمل کالا های حجیم هم استفاده می کنند.

باکس

باکس است که یک پیک موتوری را متمایز از موتور سواران دیگر می کند باکس یکی از اساسی ترین وسیله برای پیک موتوری ها است چون جای امن برای کالا است و همچنین با این باکس می توانید جعبه های کوچک بزرگ را در آن جا بدهد و به دست مشتری برساند و با توجه به کالایی که پیک موتوری حمل می کند باکس آن هم متفاوت است.

کش قلاب دار

یکی از وسایلی که پیک موتوری به آن نیاز دارد کش قلاب دار است و در ایران به سادگی یافت می شود و برای حمل کالاهای حجیم بر روی ترک بند استفاده می شود .

قفل و زنجیر

قفل و زنجیر  فقط لوازم پیک موتوری نیست و وسیله ای است که باید برای هر موتوری استفاده شود چون قفل و زنجیر تضمین امنیت وسیله نقلیه است

مدارک و اسناد

یکی از ضروریات موتور سیکلت یا هر وسیله نقیله است و به وسیله مدارک است که هویت وسیله نقلیه تشخیص داده می شود.

کلام  آخر اینکه وسیله های نام برده شده تنها جزیی از وسایلی هستند که برای شروع این کار نیاز است و وسیله های دیگر هم می توانید با توجه به نیاز تون در این کار استفاده کنید.