برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

راه‌اندازی نمایندگى‌هاى بادپا در کشور

پیک بادپا (شرکت حمل و نقل کالای تهران و اپراتور دوم پست کشور) نمایندگی‌های خود را در کشور راه اندازی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بادپا، با توجه به رویکرد جدید شرکت در راه اندازی شعب بادپا در شهرهای مختلف، اولین نشست آموزشی مدیران هاب های کشوری در دفتر مرکزی شرکت بادپا در تهران برگزار شد.