برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

خدمات محله محور در ایستگاه هاى بادپا راه اندازى شد.

ایستگاه هاى «خدمات و حمل و نقل محلى بادپا» با هدف کاهش سفرهاى غیرضرور شهرى و خدمات محله محورى راه اندازى شدند.

با توجه به رویکرد نوین شرکت بادپا در ارائه خدمات به روز و استارتاپى به شهروندان، ایستگاه‌های خدمات و حمل و نقل محلى بادپا در راستاى اهداف مدیریت شهرى با محوریت «محله هوشمند» آغاز به کار کردند.
خدمات بادپا شامل حمل و جابجایى بسته و مرسوله، حمل بار، سفارش خرید منزل، خریدهاى ادارى و کارى و خدمات سلامت و غیره مى باشد.

لازم به ذکر است پیک دوچرخه بادپا در این ایستگاه ها با شعار «هواى تازه بگیر» فعال خواهد شد.

گفتنى است شرکت بادپا با شرایط ویژه از متقاضیان اخذ نمایندگى این شرکت دعوت به همکارى مى‌کند.