برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بادپا اپراتور دوم پست ایران

بادپا

اسفند ۹۶ بود که همزمان با سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، بادپا به عنوان اپراتور خصوصی پست، پروانه فعالیت خود را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بادپا، اساسنامه جدید شرکت ملی پست ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید و با توجه به بند ۲۷ این قانون، فضا برای حضور بخش خصوصی در قسمت های غیر حاکمیتی پست مهیا شد.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای سال ۹۶ اقدام به انتشار فراخوان مزایده پروانه اپراتورهای پست خصوصی کرد و در نهایت دو شرکت به عنوان برندگان مزایده برگزیده شدند که بادپا یکی از این دو برنده بود.

در همین راستا، ۲۲ اسفندماه ۹۶ بود که با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت بادپا، پروانه فعالیت خود را به عنوان اپراتور دوم پست ایران دریافت کرد.

اپراتورهای خصوصی پست به غیر از وظایف حاکمیتی عنوان شده در اساسنامه شرکت ملی پست ایران می توانند تمامی خدمات پستی در سراسر کشور را با رعایت استانداردها و بر اساس سطح خدمات تعیین شده به مردم ارائه کنند.

همچنین، اپراتورهای خصوصی سرویس‌های نوین پستی را با فناوری های نوین و ارزش افزوده و با افزایش کیفیت خدمات در سراسر کشور ارائه می کنند.