فراخوان محدود اعطای نمایندگی بادپا

شرایط دریافت شعبه

  • تکمیل و ارسال فرم درخواست
  • ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت مالی
  • ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی ملک(ملک دارای کاربری اداری یا تجاری باشد)
  • سه قطعه عکس
  • واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیعانه بعد از تایید شرکت
  • اخذ سفته یا چک ضمانت به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اطلاعات فردی
آپلود مدارک
شناسنامه :
کارت ملی :
سند مالکیت یا اجاره نامه :

جهت استفاده از خدمات بادپا کلیک کنید

ارائه بیش از 7 نوع خدمت اصلی در اپلیکیشن بادپا

ثبت نام