با ما تماس بگیرید: 8282 پیک بادپا

شرکت حمل و نقل کالای تهران

شرکت حمل و نقل کالای تهران با بهره‌ گیری از ناوگانی مشتمل بر حدود 5000 دستگاه موتورسیکلت و 1000دستگاه وانت بار در قالب 260 شعبه در نقاط مختلف شهر تهران در حال ارائه خدمات در حوزه‌های عمومی و تخصصی می ‌باشد. این شرکت در حال حاضر با توجه به توسعه فعالیت های خود در زمینه حمل و نقل کالا، در همه زمینه ها بستر سازی نموده است. برای سفارش از روشهای ذیل استفاده نمایید.
1- ارتباط مستقیم با شعب پیک در سطح شهر تهران و ارسال سفارش
2- از طریق تماس با Call Center به شماره 8282: بعد از تماس مشتری با قسمت کال سنتر، اپراتور مربوطه با توجه به محل مورد درخواست مشتری، سفارش را به نزدیکترین شعبه ارجاع می دهد.